Biznes

 • Zakładanie firmy

 • Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • Założenie spółki akcyjnej

 • Założenie oddziału / przedstawicielstwa

 • Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej;

 • Ustanowienie organu publicznego;

 • Ustanowienie prawdziwego partnerstwa;

 • Założenie stowarzyszenia;

 • Ustanowienie społeczności właścicieli mieszkań;

 • Założenie wspólnoty ogrodników;

Likwidacja lub reorganizacja spółek

 

 • Przygotowanie i przedłożenie odpowiednim władzom dokumentów wymaganych do rozwiązania spółki;

 • Uzyskanie certyfikatów wymaganych do zakończenia postępowania likwidacyjnego;

 • Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwum;

 • Przygotowywanie końcowych sprawozdań finansowych i deklaracji.

 

Inne usługi

 • Zastrzegamy tymczasową nazwę firmy w rejestrze podmiotów prawnych;

 • Zmiana siedziby osoby prawnej;

 • Zmiana nazwy osoby prawnej;

 • Podwyższenie kapitału docelowego;

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

polityka prywatności

 • w-facebook