Usługi doradcze

 • Zakładanie i likwidacja przedsiębiorstw

 • Reorganizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw

 • Due diligence biznesowe

 • Optymalizacja i automatyzacja rachunkowości dla dużych firm

 • Regulacja funkcji i obowiązków służb księgowych firmy

 • Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

 • Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo księgowe

Różna pomoc doradcy finansowego

 

 • Analiza wskaźników finansowych spółki

 • Budżetowanie i kontrola

 • Planowanie i kontrola przepływów pieniężnych

 • Doradztwo w zakresie decyzji finansowych

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

polityka prywatności

 • w-facebook