Przygotowanie i prezentacja raportów organom kontrolującym

 

 • Miesięczne i roczne deklaracje podatkowe

 • Raporty SODRAI

 • Inne certyfikaty

Raporty księgowe do przełożonego

 

 • Rachunek zysków i strat

 • Oświadczenie o zadłużeniu

 • Bilans

 • Roczne sprawozdania finansowe

 • Inne sprawozdania finansowe

 • Raporty dotyczące wykorzystania pieniędzy przez podmioty sprawozdające

 • Rachunki przepływów pieniężnych do codziennego planowania gotówki

 • Inne indywidualne raporty

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

polityka prywatności

 • w-facebook